Picking i logistica

Picking i logistica

Disposem de serveis integrals complementaris a la impressió, que van des de els estats previs com la creativitat, assessoria tècnica de materials i acabats, la gestió eficaç de repositoris mitjançant la plataforma digital Web to print. fins el magatzematge, Picking, distribució i la instal·lació de les peces de gran format arreu del territori.

El picking és un dels passos més importants quan es realitza la preparació de comandes en un centre de distribució. Tècnicament entenem per picking l'acte de manipular una mercaderia a l'interior d'un magatzem, extraient-la d'una unitat superior d'emmagatzematge per a despatxar-la. En un sentit més ampli el picking inclou tot el procés de preparació d'una comanda per a la seva posterior distribució.